ثبت نام کنید و سفارش دهید!
دوشنبه ۲۸ آبان ۹۷
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

ورود به سیستم
شناسه کاربری(ایمیل): گذرواژه: - فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :
خبری شد، خبرتان میکنیم !

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#90 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A novel method for ranking of vague sets for handling the riskanalysis of compressor system
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
روشی نوین در رتبه بندی مجموعه های مبهم برای پرداختن به تجزیه و تحلیل خطر سیستم کمپرسور
تعداد صفحات فارسی:
39 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
140,000 ريال
جزییات و خرید
#89 کد مقاله زمینه: مهندسی شیمی
عنوان انگلیسی:
Derivation of the Freundlich Adsorption Isotherm from Kinetics
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
اشتقاق ایزوترم جذب سطحی فروندلیخ از سینتیک
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
60,000 ريال
جزییات و خرید
#88 کد مقاله زمینه: مهندسی شیمی
عنوان انگلیسی:
A Freundlich-Type Multicomponent Isotherm
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
ایزوترم چند جزئی نوع فروندلیخ
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
84,000 ريال
جزییات و خرید
#87 کد مقاله زمینه: مهندسی شیمی
عنوان انگلیسی:
Binary Langmuir and Freundlich Isotherms for Ideal Adsorbed Solutions
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
ایزوترم لنگمیور دوتایی و فروندلیخ برای محلول های جذب ایده آل
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
96,000 ريال
جزییات و خرید
#86 کد مقاله زمینه: فیزیک
عنوان انگلیسی:
FREUNDLICH’S ADSORPTION ISOTHERM
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
ایزوترم جذب فروندلیخ
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
82,000 ريال
جزییات و خرید
#85 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Managing privacy boundaries together: Exploring individual and group privacy management strategies in Facebook
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
مدیریت مرزهای حریم خصوصی با هم: بررسی استراتژی های مدیریت حفظ حریم خصوصی فردی و گروهی در فیس بوک
تعداد صفحات فارسی:
31 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
140,000 ريال
جزییات و خرید
#84 کد مقاله زمینه: حقوق
عنوان انگلیسی:
ENGLISH COURT OF APPEAL REJECTS IMMUNITY CLAIM FOR IRAQI STATE OIL MARKETING COMPANY
تعداد صفحات انگلیسی:
3 صفحه
عنوان فارسی:
دادگاه تجدید نظر رد دادخواست مصونیت انگلیسی برای شرکت بازاریابی نفت دولت عراق
تعداد صفحات فارسی:
4 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
60,000 ريال
جزییات و خرید
#83 کد مقاله زمینه: فیزیک
عنوان انگلیسی:
Preparation of Ceramic Solid Forms Immobilizing Cesium and/or Strontium and Evaluation of their Physical and Chemical Properties
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
آماده‌سازی فرم‌های سرامیک توپر تثبیت‌کننده سزیم و یا استرونتیوم و ارزیابی خواص فیزیکی و شیمیایی آن‌ها
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
60,000 ريال
جزییات و خرید
#82 کد مقاله زمینه: سایر زمینه ها
عنوان انگلیسی:
The Design of Intervention Trials Involving Recurrent and Terminal Events
تعداد صفحات انگلیسی:
25 صفحه
عنوان فارسی:
طراحی کارآزمایی های مداخله مربوط به رویدادهای بازگردنده و ترمینال
تعداد صفحات فارسی:
40 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
150,000 ريال
جزییات و خرید
#81 کد مقاله زمینه: برق
عنوان انگلیسی:
License Plate Detection Based on 2-Level 2D Haar Wavelet Transform and Edge Density Verification
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
تشخیص پلاک بر اساس تبدیل موجک هار 2D 2 سطحی و تأیید تراکم لبه
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
65,000 ريال
جزییات و خرید