ثبت نام کنید و سفارش دهید!
دوشنبه ۲۸ آبان ۹۷
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

ورود به سیستم
شناسه کاربری(ایمیل): گذرواژه: - فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :
خبری شد، خبرتان میکنیم !

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#100 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
IMAS: An Integrated Manufacturing Application Server for BPR
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
IMAS: یک سرور نرم افزار تولید یکپارچه برای BPR
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
60,000 ريال
جزییات و خرید
#99 کد مقاله زمینه: علوم اجتماعی
عنوان انگلیسی:
Modeling e-CRM for Community Tourism in Upper Northeastern Thailand
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
مدل E-CRM برای گردشگری جامعه در شمال شرقی بالایی تایلند
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
84,000 ريال
جزییات و خرید
#98 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A Pre-registered Buffering Method for iSER-based Storage over IP SAN
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
یک روش بافر از پیش ثبت شده برای ذخیره سازی مبتنی بر ISER در IP SAN
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
72,000 ريال
جزییات و خرید
#97 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Software Protection Mechanisms for Dependable Systems
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
مکانیزم های حفاظت نرم افزار برای سیستم های قابل اعتماد
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
102,000 ريال
جزییات و خرید
#96 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Developing focal capabilities for e-commerce adoption: A resource orchestration perspective
تعداد صفحات انگلیسی:
10 صفحه
عنوان فارسی:
توسعه قابلیت کانونی برای اتخاذ تجارت الکترونیک:یک دورنمای هماهنگی منابع
تعداد صفحات فارسی:
26 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
125,000 ريال
جزییات و خرید
#95 کد مقاله زمینه: حسابداری
عنوان انگلیسی:
Innovation and Practice of Continuous Auditing
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
نوآوری و عملکرد حسابرسی مستمر
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
90,000 ريال
جزییات و خرید
#94 کد مقاله زمینه: فلسفه
عنوان انگلیسی:
Narrative Theology as a New Approach to Theology
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
الهیات داستانی به عنوان یک رویکرد جدید به الهیات
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#93 کد مقاله زمینه: اقتصاد
عنوان انگلیسی:
Deficits and inflation; Are monetary and financial institutions worthy to consider or not?
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
کسری بودجه و تورم؛ آیا نهادهای پولی و مالی ارزش در نظر گرفته شدن را دارند یا نه؟
تعداد صفحات فارسی:
26 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
#92 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
VERBAL DECISION ANALYSIS
تعداد صفحات انگلیسی:
16 صفحه
عنوان فارسی:
تجزیه و تحلیل تصمیم لفظی (شفاهی، کلامی)
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
125,000 ريال
جزییات و خرید
#91 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Scheduling Concrete Delivery Problems by a Robust Meta Heuristic Method
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
زمانبندی مسائل تحویل بتن با استفاده از روش متا اکتشافی
تعداد صفحات فارسی:
12 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
72,000 ريال
جزییات و خرید