ثبت نام کنید و سفارش دهید!
دوشنبه ۲۸ آبان ۹۷
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

ورود به سیستم
شناسه کاربری(ایمیل): گذرواژه: - فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :
خبری شد، خبرتان میکنیم !

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#110 کد مقاله زمینه: پزشکی
عنوان انگلیسی:
Effect of health education on trainee teachers’ knowledge, attitudes, and first aid management of epilepsy: an interventional study
تعداد صفحات انگلیسی:
30 صفحه
عنوان فارسی:
اثر آموزش بهداشت بر آگاهی، نگرش معلمان کارآموز، و مدیریت کمک مقدماتی به صرع: یک مطالعه مداخله ای
تعداد صفحات فارسی:
23 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
125,000 ريال
جزییات و خرید
#109 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
How to Maintain Sustainable Competitive Advantages-----Case Study on the Evolution of Organizational Strategic Management
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
نحوه حفظ مزایای رقابتی پایدار ----- مطالعه موردی درباره تکامل مدیریت استراتژیک سازمانی
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
84,000 ريال
جزییات و خرید
#108 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Competitive Advantage Rewired
تعداد صفحات انگلیسی:
4 صفحه
عنوان فارسی:
بررسی مزیت رقابتی
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
60,000 ريال
جزییات و خرید
#107 کد مقاله زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
Study of the fatigue behaviour of dissimilar aluminium joints produced by friction stir welding
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
مطالعه رفتار خستگی اتصالات آلومینیوم نامشابه تولید شده توسط جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#106 کد مقاله زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
Fatigue crack growth behavior in weld nugget zone of FSWed similar and dissimilar aluminum alloys joint
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
رفتار رشد ترک خستگی در منطقه قطعه جوش از اتصال آلیاژهای آلومینیوم مشابه و غیر مشابه FSWed
تعداد صفحات فارسی:
17 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
102,000 ريال
جزییات و خرید
#105 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Crowdfunding
تعداد صفحات انگلیسی:
16 صفحه
عنوان فارسی:
سرمایه گذاری جمعی
تعداد صفحات فارسی:
26 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
#104 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
EXECUTION ANALYSIS OF LOAD BALANCING ALGORITHMS IN CLOUD COMPUTING ENVIRONMENT
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
تجزیه و تحلیل اجرای الگوریتم متعادل بار در محیط رایانش ابر (محاسبات ابری)
تعداد صفحات فارسی:
18 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
108,000 ريال
جزییات و خرید
#103 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Focused Pooling for Image Fusion Evaluation
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
ادغام متمرکز برای ارزیابی ادغام (تلفیقی) تصویر
تعداد صفحات فارسی:
22 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
125,000 ريال
جزییات و خرید
#102 کد مقاله زمینه: پزشکی
عنوان انگلیسی:
Genetic Consequences of Antiviral Therapy on HIV-1
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
نتایج ژنتیکی (وابسته به ژن) درمان ضد ویروسی بر روی ویروس 1-HIV
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
84,000 ريال
جزییات و خرید
#101 کد مقاله زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
Evaluation Improvement of Production Productivity Performance using Statistical Process Control, Overall Equipment Efficiency, and Autonomous Maintenance
تعداد صفحات انگلیسی:
5 صفحه
عنوان فارسی:
بهبود ارزیابی عملکرد بهره وری تولید با استفاده از کنترل آماری فرآیند، بهره وری کلی تجهیزات، تعمیر و نگهداری مستقل
تعداد صفحات فارسی:
10 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
60,000 ريال
جزییات و خرید