ثبت نام کنید و سفارش دهید!
دوشنبه ۲۸ آبان ۹۷
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

ورود به سیستم
شناسه کاربری(ایمیل): گذرواژه: - فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :
خبری شد، خبرتان میکنیم !

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#30 کد مقاله زمینه: سایر زمینه ها
عنوان انگلیسی:
Detection of Region Duplication Forgery In Digital Images Using Wavelets and Log-polar Mapping
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
تشخیص جعل تکرار منطقه در تصاویر دیجیتال با استفاده از موجک ها و تصویربرداری لگاریتم قطبی
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
65,000 ريال
جزییات و خرید
#29 کد مقاله زمینه: حقوق
عنوان انگلیسی:
WHEN ARE NON-SIGNATORIES BOUND BY THE ARBITRATION AGREEMENT IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION?
تعداد صفحات انگلیسی:
97 صفحه
عنوان فارسی:
چه زمانی بند غیر امضا کننده بوسیله توافق داوری در داوری بین المللی بازرگانی وجود دارد؟
تعداد صفحات فارسی:
84 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
170,000 ريال
جزییات و خرید
#28 کد مقاله زمینه: حقوق
عنوان انگلیسی:
Reflections on the law applicable to international oil contracts
تعداد صفحات انگلیسی:
34 صفحه
عنوان فارسی:
تأملاتی در قانون قابل اجرا برای قراردادهای بین المللی نفت
تعداد صفحات فارسی:
46 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
155,000 ريال
جزییات و خرید
#27 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Value relevance of human capital based disclosures: Moderating effects of labor productivity, investor sentiment, analyst coverage and audit quality
تعداد صفحات انگلیسی:
16 صفحه
عنوان فارسی:
ارتباط ارزش افشاگریهای مبتنی بر سرمایه انسانی: اثرات تعدیل کننده بهره وری نیروی کار، تمایلات سرمایه گذار، پوشش تحلیلگر و کیفیت حسابرسی
تعداد صفحات فارسی:
15 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
75,000 ريال
جزییات و خرید
#26 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
The entrepreneurial organization
تعداد صفحات انگلیسی:
20 صفحه
عنوان فارسی:
سازمان کارآفرینی
تعداد صفحات فارسی:
26 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
145,000 ريال
جزییات و خرید
#25 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
A dynamic version for the Network Simplex Algorithm
تعداد صفحات انگلیسی:
9 صفحه
عنوان فارسی:
نسخه پویا برای الگوریتم سیمپلکس شبکه
تعداد صفحات فارسی:
33 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
140,000 ريال
جزییات و خرید
#24 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
An Efficient Hardware Implementation of DVFS in Multi-Core System with Wireless Network-on-Chip
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
پیاده سازی سخت افزار کارآمد DVFS در سیستم چند هسته ای با شبکه بی سیم بر روی تراشه
تعداد صفحات فارسی:
24 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
#23 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Internal control reporting and market liquidity
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
گزارش کنترل داخلی و نقدینگی بازار
تعداد صفحات فارسی:
32 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
140,000 ريال
جزییات و خرید
#22 کد مقاله زمینه: اقتصاد
عنوان انگلیسی:
Money, Output, Exchange Rate, and Price: The Case of Taiwan
تعداد صفحات انگلیسی:
19 صفحه
عنوان فارسی:
پول، خروجی، نرخ ارز و قیمت: موردی از تایوان
تعداد صفحات فارسی:
24 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید
#21 کد مقاله زمینه: پزشکی
عنوان انگلیسی:
Working Memory for Vibrotactile Frequencies: Comparison of Cortical Activity in Blind and Sighted Individuals
تعداد صفحات انگلیسی:
16 صفحه
عنوان فارسی:
حافظه فعال برای فرکانس های ویبروتاکتیل: مقایسه فعالیت قشری در افراد کور و بینا
تعداد صفحات فارسی:
28 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
138,000 ريال
جزییات و خرید