ثبت نام کنید و سفارش دهید!
دوشنبه ۲۸ آبان ۹۷
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

ورود به سیستم
شناسه کاربری(ایمیل): گذرواژه: - فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :
خبری شد، خبرتان میکنیم !

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#70 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Business strategy, executive compensation and firm performance
تعداد صفحات انگلیسی:
20 صفحه
عنوان فارسی:
استراتژی کسب و کار ، جبران ( پرداخت، پاداش) [مدیران] اجرایی و عملکرد شرکت
تعداد صفحات فارسی:
27 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
135,000 ريال
جزییات و خرید
#69 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
DESIGN AND QUALIFICATION PROVISIONS FOR ADHESIVE ANCHORS IN CONCRETE
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
مقررات طراحی و احراز صلاحیت برای لنگرهای چسبی در بتن
تعداد صفحات فارسی:
35 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
145,000 ريال
جزییات و خرید
#68 کد مقاله زمینه: سایر زمینه ها
عنوان انگلیسی:
Extensible Authentication Protocol (EAP) Attributes for Wi-Fi Integration with the Evolved Packet Core
تعداد صفحات انگلیسی:
18 صفحه
عنوان فارسی:
ویژگی پروتکل احراز هویت توسعه پذیر(EAP) برای یکپارچه سازی Wi-Fi با هسته بسته تکاملی
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
120,000 ريال
جزییات و خرید
#67 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
Performance evaluation of the post-installed anchor for sign structure in South Korea
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
ارزیابی عملکرد لنگر پس از نصب برای سازه های اعلان (تابلو) در کره جنوبی
تعداد صفحات فارسی:
29 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
140,000 ريال
جزییات و خرید
#66 کد مقاله زمینه: عمران
عنوان انگلیسی:
EFFECT OF ENVIRONMENTAL EXPOSURE ON THE CREEP BEHAVIOR OF ADHESIVE ANCHORS
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
اثرات مواجهه محیطی در رفتار خزشی لنگرهای چسبی
تعداد صفحات فارسی:
29 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
140,000 ريال
جزییات و خرید
#65 کد مقاله زمینه: پزشکی
عنوان انگلیسی:
Patient participation and shared decision making in Germany – history, agents and current transfer to practice
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
مشارکت بیمار و تصمیم گیری مشترک در آلمان - تاریخچه، عاملین و انتقال فعلی برای عمل
تعداد صفحات فارسی:
16 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
108,000 ريال
جزییات و خرید
#64 کد مقاله زمینه: فلسفه
عنوان انگلیسی:
MACINTYRE, NEO-ARISTOTELIANISM AND ORGANIZATION THEORY
تعداد صفحات انگلیسی:
29 صفحه
عنوان فارسی:
مک اینتایر، فلسفه نو ارسطویی و تئوری سازمان
تعداد صفحات فارسی:
49 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
160,000 ريال
جزییات و خرید
#63 کد مقاله زمینه: مدیریت
عنوان انگلیسی:
Critical Success Factors through the Mergers and Acquisitions Process: Revealing Pre- and Post-M&A Connections for Improved Performance
تعداد صفحات انگلیسی:
23 صفحه
عنوان فارسی:
عوامل مهم موفقیت از طریق اکتساب و ادغام فرآیند: آشکارسازی ارتباطات قبل و بعد از M&A (اداغام و اکتساب) برای بهبود عملکرد
تعداد صفحات فارسی:
47 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
155,000 ريال
جزییات و خرید
#62 کد مقاله زمینه: مکانیک
عنوان انگلیسی:
A heuristic to minimize total flow time in permutation flow shop
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
روش اکتشافی برای به حداقل رساندن زمان جریان کل در جایگشت سیستم جریان کارگاهی
تعداد صفحات فارسی:
9 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
60,000 ريال
جزییات و خرید
#61 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Learned Behaviors of Multiple Autonomous Agents in Smart Grid Markets
تعداد صفحات انگلیسی:
6 صفحه
عنوان فارسی:
رفتارهای آموخته شده از نمایندگی های متعدد مستقل در بازارهای شبکه هوشمند
تعداد صفحات فارسی:
25 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
130,000 ريال
جزییات و خرید