ثبت نام کنید و سفارش دهید!
پنجشنبه ۲۶ مهر ۹۷
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

ورود به سیستم
شناسه کاربری(ایمیل): گذرواژه: - فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :
خبری شد، خبرتان میکنیم !

مقاله #35

#35 کد مقاله زمینه: سایر زمینه ها
عنوان انگلیسی:
Application of data clustering and machine learning in variable annuity valuation
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
استفاده از خوشه بندی داده ها و یادگیری ماشین در ارزیابی مستمری سالیانه متغیر
تعداد صفحات فارسی:
30 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
140,000 ريال
چکیده فارسی:

چکیده

ارزیابی تضمین های مستمری سالیانه متغیر به طور گسترده در چهار دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال، تقریبا تمام مطالعات در ارزیابی حداقل تضمین های نهفته تنها در یک سالیانه متغیر تمرکز کرده اند. این که چگونه قیمت موثر برای نمونه کارهای زیادی از قراردادهای متغیر سالیانه تضمین کننده است توجه کافی دریافت نکرده است. این مقاله با معرفی یک روش جدید بر اساس خوشه بندی داده ها این فاصله را پر می کند و یادگیری ماشین به قیمت برای نمونه کارهای زیاد از قراردادهای متغیر سالیانه تضمین است. نتایج تست ما نشان می دهد که این روش برحسب دقت و سرعت بسیار خوب عمل می کند.
نسخه انگلیسی:
قیمت فروش:
140,000 ريال
پرداخت اینترنتی و دریافت