ثبت نام کنید و سفارش دهید!
دوشنبه ۲۸ آبان ۹۷
زمینه مقاله

زمینه مورد نظر:

ورود به سیستم
شناسه کاربری(ایمیل): گذرواژه: - فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :
خبری شد، خبرتان میکنیم !

فروشگاه مقالات فارسی و انگلیسی

عنوان فارسی ، انگلیسی یا کد مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید.

#162 کد مقاله زمینه: برق
عنوان انگلیسی:
test
تعداد صفحات انگلیسی:
1 صفحه
عنوان فارسی:
تست
تعداد صفحات فارسی:
1 صفحه
نوع فایل:
pdf
قیمت فروش:
2,000 ريال
جزییات و خرید
#161 کد مقاله زمینه: سایر زمینه ها
عنوان انگلیسی:
MILITARY VERSUS PRIVATE INDUSTRY VERSUS UNIVERSITY CONTROL AND ADMINISTRATION OF MILITARY RESEARCH AND DEVELOPMENT
تعداد صفحات انگلیسی:
224 صفحه
عنوان فارسی:
نیروهای مسلح درمقابل صنایع خصوصی درمقابل کنترل و اجرای دانشگاهی توسعه و تحقیقات نظامی
تعداد صفحات فارسی:
124 صفحه
نوع فایل:
word
قیمت فروش:
250,000 ريال
جزییات و خرید
#160 کد مقاله زمینه: اقتصاد
عنوان انگلیسی:
The effect of different mitigation strategies on international financing of adaptation
تعداد صفحات انگلیسی:
12 صفحه
عنوان فارسی:
اثر استراتژی‌های کاهشی مختلف بر تامین مالی بین‌المللی انطباق
تعداد صفحات فارسی:
20 صفحه
نوع فایل:
word
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#158 کد مقاله زمینه: نرم افزار
عنوان انگلیسی:
Automatic Segmentation and Tracking of Moving Objects
تعداد صفحات انگلیسی:
8 صفحه
عنوان فارسی:
تقسیم بندی (بخش بندی) خودکار و ردیابی اشیاء متحرک
تعداد صفحات فارسی:
11 صفحه
نوع فایل:
word
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#157 کد مقاله زمینه: پزشکی
عنوان انگلیسی:
Shifting Paradigms: From Flexner to Competencies
تعداد صفحات انگلیسی:
7 صفحه
عنوان فارسی:
پارادایم های تغییر: از فلکسنر (Flexner) تا صلاحیت و شایستگی ها
تعداد صفحات فارسی:
14 صفحه
نوع فایل:
word
قیمت فروش:
100,000 ريال
جزییات و خرید
#156 کد مقاله زمینه: پزشکی
عنوان انگلیسی:
Screening of visual perceptual disorders following acquired brain injury: A Delphi study
تعداد صفحات انگلیسی:
14 صفحه
عنوان فارسی:
غربالگری اختلالات ادراکی بصری پس از آسیب مغزی اکتسابی: یک مطالعه دلفی
تعداد صفحات فارسی:
30 صفحه
نوع فایل:
word
قیمت فروش:
125,000 ريال
جزییات و خرید
#154 کد مقاله زمینه: پزشکی
عنوان انگلیسی:
test
تعداد صفحات انگلیسی:
13 صفحه
عنوان فارسی:
تست
تعداد صفحات فارسی:
0 صفحه
نوع فایل:
سیبیس
قیمت فروش:
2,000 ريال
جزییات و خرید
#153 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Solving the design of distributed layout problem using forecast windows: A hybrid algorithm approach
تعداد صفحات انگلیسی:
11 صفحه
عنوان فارسی:
حل مساله طراحی طرح (چیدمان) توزیعی با استفاده از پنجره های پیش بینی: یک رویکرد الگوریتم ترکیبی
تعداد صفحات فارسی:
26 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
135,000 ريال
جزییات و خرید
#152 کد مقاله زمینه: سایر زمینه ها
عنوان انگلیسی:
ANABASIS PERSIA BEYOND THE IMPERIAL FRONTIERS: THE NOMADS OF THE SOUTH URAL REGION VERSUS THE NEAR EAST
تعداد صفحات انگلیسی:
29 صفحه
عنوان فارسی:
آناباسیس ایران فراتر از مرزهای پادشاهی: عشایر منطقه اورال جنوبی در مقابل خاور نزدیک
تعداد صفحات فارسی:
21 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
125,000 ريال
جزییات و خرید
#151 کد مقاله زمینه: کامپیوتر
عنوان انگلیسی:
Short Paper: IP Spoofing Detection for Preventing DDoS Attack in Cloud Computing
تعداد صفحات انگلیسی:
3 صفحه
عنوان فارسی:
مقاله کوتاه: تشخیص جعل IP برای جلوگیری از حمله DDoS در محاسبات ابری (رایانش ابری)
تعداد صفحات فارسی:
8 صفحه
نوع فایل:
ورد
قیمت فروش:
60,000 ريال
جزییات و خرید