مترجمین پس از پذیرش در سایت میتوانید سفارشات را مشاهده کنند . برای دریافت فایل راهنمای مترجمین روی لینک زیر کلیک کنید

راهنمای پنل مترجمین