مترجم هستم

ثبت اطلاعات ارتباطی مترجم و بهره مندی از امکانات ویژه سایت ( کسب درآمد مترجم + استخدام مترجم + آموزش مترجم و .... )

تایپیست هستم

ثبت اطلاعات ارتباطی تایپیست و بهره مندی از امکانات ویژه سایت ( کسب درآمد تایپیست + استخدام تایپیست + آموزش تایپ و .... )

محقق هستم

ثبت اطلاعات ارتباطی تایپیست و بهره مندی از امکانات ویژه سایت ( کسب درآمد تایپیست + استخدام تایپیست + آموزش تایپ و .... )

 

 

فواید ثبت اطلاعات :
۱- شما به تمام مراکز مربوط به تایپ و ترجمه و تحقیق معرفی خواهیم کرد .
۲- آموزش های لازم برای ارتقا سطح کیفی شما به صورت رایگان در اختیارتان قرار خواهد گرفت .
۳- روش های کسب درآمد بیشتری ، ترفند ها افزایش سفارش را به صورت رایگان در اختیارتان قرار خواهیم داد 
۴- در صورت توانایی بالا به استخدام دائمی سایت ها همکار در خواهید آمد .

تمام موارد بالا از طریق ایمیل یا پیامک برایتان ارسال میشود  .

 

برای تکمیل فرم استخدام مترجم کلیک کنید