راهنمای ارسال سفارش از طریق ایمیل

email : info@projeiran.net

 

برای ارسال سفارش از طریق ایمیل

۱- فایل ترجمه خود را به همراه جزییات برای ما ارسال نماید . این جزییات شامل :

الف – موضوع سفارش و رشته تخصصی ترجمه

ب – زمان تحویل ترجمه

ج – مواردی که لازم است ترجمه شود –

(( متن اصلی – مطالب داخل جدول – مطالب داخل شکل – زیر جدول ها – زیر شکل ها – پاورقی – رفرنس – قدردانی ))

د – توضیحات تکمیلی خود را نیز وارد نماید

 

ایمیل سایت : www.info@projeiran.net

 

برای سفارش آنلاین ترجمه نیز اینجا کلیک کنید .