۱ – آغاز فعالیت در گروه تخصصی ” پروژه ایران “

– پذیرش در گروه تخصصی ” پروژه ایران ” بر مبنای آزمون ورودی انجام خواهد گرفت و پس از این آزمون نفرات قبول شده مشخص می شوند. برای اطلاعات بیشتر به منو “نحوه ی پذیرش مترجم ”  مراجعه کنید .

   – قبولی در آزمون از طریق ایمیل یا پیامک به اطلاع همکاران خواهد رسید و پس از آن یک متن خوشامد گویی به همراه سند شرایط و قوانین همکاری (متن حاضر)، فایل استاندارد تحویل پروژه ها و تعرفه همکاری مطابق با سطح کیفی کار مترجم، ارسال خواهد شد.

– کلیه مکاتبات و تعاملات این مرکز با مترجمین اعم از ارسال و دریافت نامه ها و ارجاع و بازگردانی پروژه ها به صورت الکترونیکی انجام می شود و همکاران موظف هستند شرایط برقراری ارتباط الکترونیکی را برای خود ایجاد نمایند.

 

– پذیرش پروژه های این مرکز از سوی مترجم پس از ارسال این قوانین و تعرفه های همکاری به منزله قبول کلیه شرایط و قوانین و تعرفه های اعلام شده از سوی مترجم می باشد.

 

– هر یک از همکاران با توجه به نتایج آزمون ممکن است برای همکاری در یک یا چند زمینه کاری و موضوعی با این مرکز انتخاب شوند و پروژه ­های بعدی مطابق با زمینه کاری پذیرفته شده برای آن ها ارسال خواهد شد.

– مدیریت ” پروژه ایران ”  دارای حق انتخاب عدم همکاری با هر یک از مترجمین بنا بر صلاحدید مرکز و در هر زمان است و آغاز همکاری با این مرکز هیچ حقی را در آینده برای استمرار همکاری با مترجم ایجاد نمی کند.

 

۲ارسال پروژه به مترجم و پذیرش پروژه توسط مترجم

 

– اعلام پذیرش پروژه ارسالی توسط گروه تخصصی ” پروژه ایران ” به مترجم به معنای مشاهده و قبول شرایط مندرج در ایمیل و فرم ارائه پروژه توسط ایشان است و همکار پس از پذیرش پروژه مشمول قوانین مربوط به انجام و تحویل پروژه می گردد که در ادامه آمده اند.

– راه­های پذیرش پروژه و اعلام پذیرش به این مرکز عبارتند از :

۱- اعلام آمادگی برای انجام پروژه از طریق پیامک یا تلگرام با قسمت مدیریت سفارشات

۲- حداکثر پس از ۱۵ دقیقه ، مدیریت عدم تایید یا تایید شما را برای انجام سفارش به اطلاع شما خواهند رساند .

۳- تماس تلفنی یا ارسال پیامک به مدیریت برای اغاز پروژه

توضیح: در صورتیکه پیام پذیرش پروژه در مدت زمان انجام پروژه توسط همکاران به این مرکز ارسال نشود، همکار مشمول جریمه کاهش حق الزحمه خواهد شد.

۴- در تمامی حالت های بالا مترجم موظف است پیامک پذیرش پروژه را در بازه های زمانی زیر برای این مرکز ارسال نماید تا پروژه به او اختصاص یابد و در غیر اینصورت پروژه لغو شده و به همکار دیگری واگذار خواهد شد:

– برای پروژه های عادی : یک ساعت

– برای پروژه های فوری : نیم ساعت

– برای پروژه های خیلی فوری : پانزده دقیقه

 

۳شرایط و زمان بندی ارجاع و بازگردانی پروژه ها

 

– زمان بندی پروژه های ارسالی دارای دو زمان ارجاع و زمان بازگردانی پروژه است که زمان ارجاع عبارت از زمان ارسال ایمیل پروژه به مترجم و زمان بازگردانی، زمانی است که مترجم بایستی پروژه ترجمه شده را در پنل کاربری خود آپلود کند

توضیح: در صورتیکه مترجم نتواند پروژه را در زمان بازگردانی تعیین شده تحویل نماید، مشمول جریمه های تأخیر خواهد شد که شرایط این جریمه ها در ادامه قوانین همکاری آمده است.

– کلیه مترجمین موظف هستند که پروژه را در قالب فایل استاندارد ارسالی در آغاز همکاری برای آن ها تحویل دهند و کل پروژه را در یک فایل در پنل کاربری خود ارسال نمایند . (مگر اینکه موردی به غیر از این از آن ها خواسته شده باشد.).

تذکر: در صورت عدم تحویل فایل در قالب یک ایمیل و یک فایل واحد، مترجم مشمول جرایم تأخیر و لغو پروژه می باشد و هیچگونه عذری در این زمینه پذیرفتنی نیست.

 

۴مواردی که بایستی ترجمه شوند

 

– در هر پروژه ترجمه باید کلیه موارد معرفی شده در “قسمت موارد ترجمه ” در پنل کاربری ترجمه شوند

سایر موارد نظیر منابع، قدردانی، فهرست و فرمول های خارج از متن اصلی (فرمول های دارای شماره گذاری) ترجمه نمی شوند مگر آنکه خلاف آن در ایمیل ارائه پروژه به مترجم ذکر شده باشد.

توضیح : منابع بایستی تصویربرداری یا کپی برداری شده و در انتهای ترجمه درج شوند

 – در مورد متون فارسی می­ بایست هر آنچه در فایل ارسالی به مترجم وجود دارد به زبان انگلیسی ترجمه شود، مگر آنکه در فرم ارائه پروژه خلاف آن ذکر شده باشد.

 

۵تأخیر یا عدم تحویل پروژه و جریمه های آن

 

– تأخیر در تحویل عبارت از اختلاف مدت زمان بازگردانی پروژه توسط مترجم با آخرین زمان بازگردانی قید شده در فرم ارائه پروژه است.

– جریمه دیرکرد تأخیر برای انواع پروژه ها به صورت زیر محاسبه می شود:

 ۱- تاخیر ۱ ساعته  : کسر ۵% از حق الزحمه ی مترجم

۲- تاخیر ۱۲-۲ ساعته : کسر ۱۰% از حق الزحمه ی مترجم

۳- تاخیر ۲۴-۱۲ ساعته : کسر ۲۰% از حق الزحمه ی مترجم

۴- در صورت تاخیر بیش از ۲۴  ساعت ۳۰% از حق الزحمه ی مترجم کسر شده و با مترجم تسویه حساب میشود و مترجم از جمع همکاران گروه تخصصی ” پروژه ایران ”  حذف خواهد شد . در صورتی که فایل ترجمه ارسال نشود هیچ گونه تسویه حسابی با مترجم صورت نخواهد گرفت .

فلذا توصیه می شود از پذیرش پروژه هایی که به هر دلیل امکان انجام آن ها در بازه مشخص شده برای شما وجود ندارد، جداً و اکیداً خودداری نمائید.

 تبصره ۱ – مترجمینی که در هر فصل بیش از ۱ بار تاخیر ۱۲ ( یا ۲۴ ساعته )  ساعته داشته باشند ، از جمع همکاران گروه تخصصی پروژه ایران حذف خواهند شد .

تبصره ۲ – در صورتیکه مترجم احساس نماید قادر به انجام پروژه حتی با میزان تأخیر ۱۰ ساعت برای ، بایستی مراتب را حداکثر از ۲۴ ساعت قبل طی پیام رسمی به این مرکز اعلام نماید. در اینصورت علاوه بر عدم پرداخت حق الزحمه پروژه مورد نظر، ضرر و زیان وارد به مرکز ئکه ناشی از عدم توانایی تحویل پروژه در زمان مشخص شده است محاسبه شده و از حساب بستانکاری مترجم کسر خواهد شد ولی مترجم مشمول حذف از جمع همکاران نخواهد شد. البته اعلام عدم توانایی تحویل پروژه (حتی با احتساب تأخیر) تنها برای ۱ بار در هر فصل مجاز می باشد و در صورت تکرار این مورد، مترجم علاوه بر کسر ضرر و زیان از حساب بستانکاری از جمع همکاران این مرکز نیز حذف خواهد شد .

 

۶کیفیت نامناسب ترجمه

 

– رعایت اصول کیفی ترجمه یکی از مهم ترین معیارهای این مرکز برای ادامه همکاری با مترجمین می باشد و در صورتیکه در هر زمان در بازخوانی پروژه های ارسالی از سوی مترجمین توسط واحد کنترل کیفی مشخص شود که ترجمه دارای افت کیفی و کیفیت نامناسب است، موارد به صورت تذکر، جریمه یا لغو همکاری به اطلاع همکار می رسد.

– ترجمه نامناسب عبارت از ترجمه بدون رعایت اصول نگارشی و استفاده از لغات تخصصی به طور گسترده و یا شرایطی نظیر غلط های املایی و جا افتادگی مکرر می باشد و وقوع این موارد مشمول تصمیم گیری در خصوص ادامه همکاری مترجم می باشد و موارد ظرف مدت سه روز پس از تحویل ترجمه به اطلاع مترجم خواهند رسید.

– اگر مترجمی در اجرای پروژه از اشخاص یا مراجع دیگری استفاده نماید و ترجمه را خود انجام ندهد  و مشخص شود که پروژه دارای افت کیفی نسبت به کیفیت ترجمه مترجم است، درجه کیفی ترجمه ارسالی ملاک عمل بوده و با جریمه هایی نظیر کاهش حق الزحمه ترجمه و کاهش درجه کیفی مترجم یا لغو همکاری با ایشان مواجه خواهد شد.

– توصیه می شود است کلیه مترجمین از پذیرش پروژه هایی که احساس می نمایند ممکن است در ترجمه آن دچار مشکل شوند، خودداری نموده و اگر در موارد معدودی به مشکل در ترجمه یک پروژه برخورد کردند، کلیه موارد را در جدولی که در انتهای فایل استاندارد ترجمه برای آن ها مهیا شده است، ذکر نمایند.

 

۷ترجمه ماشینی

 

انجام ترجمه ماشینی یکی از مواردی است که از تقبیح بسیار بالایی برای این مرکز برخوردار است و انجام ترجمه توسط ماشین های ترجمه یا ترجمه توسط ماشین  علاوه بر اینکه از لحاظ ظاهری کاملاً مشخص و قابل ردیابی است، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست و در صورت مشاهده چنین مواردی بنا بر شرایط این بند از قانون همکاری، همکاری به صورت یک طرفه لغو خواهد شد و کلیه حق الزحمه های پرداخت نشده مترجم تا زمان انجام ترجمه ماشینی ضبط خواهد شد و مترجم بر اساس پذیرش این قانون حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت.

 

۸کپی رایت و حفاظت از اطلاعات مشتری

 

– مترجم به هیچ عنوان اجازه انتشار محتوای ترجمه شده را ندارد و در صورت مشاهده چنین مواردی مطابق با مقررات موجود این مرکز و سایر مقررات بازدارنده کشور در این زمینه عمل خواهد شد.

 

۹درخواست بازبینی

 

– اگر برای پروژه ای درخواست بازبینی از سوی مشتری ثبت شود، این درخواست جزئی از پروژه می باشد و به صورت چندین مورد برای مترجم تعریف می شود که مترجم بایستی در زمان تعیین شده از سوی این مرکز این موارد را مورد بازبینی قرار دهد و پروژه را مجدداً ارسال نماید.

– اگر پروژه پس از بازبینی مجدداً دارای عیوب ذکرشده اولیه از سوی مشتری باشد، مترجم مشمول تقلیل حق الزحمه خواهد شد و اگر این درخواست برای بار سوم تکرار شود مترجم به دلیل بی توجهی و بی احترامی به قوانین مرکز از جمع همکاران حذف خواهد شد.

– مطالبات مترجم در خصوص پروژه ای که در مورد آن درخواست بازبینی ارائه شده است تا پایان تعیین تکلیف تحویل قطعی پروژه، به حالت تعلیق در می­ آیند.

 

۱۰حقوق و حق الزحمه

 

– حقوق مترجمین این مرکز بر مبنای کیفیت ترجمه آن ها در ابتدای همکاری تعیین می شود و به آن ها ابلاغ می گردد.

پایه حق الزحمه مترجمین به صورت زیر خواهد بود و طبق پاداش ها و جریمه ها درصد آن تغییر خواهد کرد .

حق الزحمه ی ترجمه های برنزی  : ۷۰%

حق الزحمه ی ترجمه های  نقره ای : ۶۵%

حق الزحمه ی ترجمه ی های طلایی :۶۰%

پاداش ۱ –  در صورتی که مترجم تمام اصول ویراستاری و صفحه ارایی  را رعایت کند ( برای مشاهده قالب جامع نگارش مقالات اینجا کلیک کنید ) –  و نیازی به ویرایش از سوی مدیریت نباشد  ۵% به او پاداش تعلق میگیرد و حق الزحمه به صورت زیر خواهد بود

حق الزحمه ی ترجمه های برنزی  : ۷۵%

حق الزحمه ی ترجمه های  نقره ای : ۷۰%

حق الزحمه ی ترجمه ی های طلایی :۶۵%

پاداش ۲ – درصورتی  بتواند ترجمه را در نصف زمان تحویل دهد ۵% پاداش به او تعلق میگیرد و بتواند “پاداش ۱” را نیز  کسب نماید حق الزحمه او به صورت زیر خواهد بود .

حق الزحمه ی ترجمه های برنزی  : ۸۰%

حق الزحمه ی ترجمه های  نقره ای : ۷۵%

حق الزحمه ی ترجمه ی های طلایی :۷۰%

پاداش ۳ – درصورتی که مترجم بتواند رضایت مشتری را جلب کرده و باعث افزایش سفارشات کارفرما شود علاوه بر اینکه برای سفارشات بعدی این کارفرما در اولیت قرار میگیرد ۵% نیز به او پاداش داده میشود . و اگر بتواند ” پاداش ۱ و ۲ ” را نیز کسب نماید حق الزحمه او به صورت زیر خواهد بود .

حق الزحمه ی ترجمه های برنزی  : ۸۵%

حق الزحمه ی ترجمه های  نقره ای : ۸۰%

حق الزحمه ی ترجمه ی های طلایی :۷۵%

جریمه ۱ –  در صورتی مترجم استاندارد ویرایستاری و صفحه آرایی را رعایت نکند و مدیریت مجبور به ویرایش سفارش مورد نظر شود .  ۵% بابت حق ویرایش از حق الزحمه مترجم کسر خواهد شد و حق الزحمه مترجم به صورت زیر خواهد بود .

حق الزحمه ی ترجمه های برنزی  : ۶۵%

حق الزحمه ی ترجمه های  نقره ای : ۷۰%

حق الزحمه ی ترجمه ی های طلایی :۷۵%

جریمه ۲  – جریمه دیرکرد تأخیر برای انواع پروژه ها به صورت زیر محاسبه می شود:

 ۱- تاخیر ۱ ساعته  : کسر ۵% از حق الزحمه ی مترجم

۲- تاخیر ۱۲-۲ ساعته : کسر ۱۰% از حق الزحمه ی مترجم

۳- تاخیر ۲۴-۱۲ ساعته : کسر ۲۰% از حق الزحمه ی مترجم

۴- در صورت تاخیر بیش از ۲۴  ساعت ۳۰% از حق الزحمه ی مترجم کسر شده و با مترجم تسویه حساب میشود و مترجم از جمع همکاران گروه تخصصی ” پروژه ایران ”  حذف خواهد شد . در صورتی که فایل ترجمه ارسال نشود هیچ گونه تسویه حسابی با مترجم صورت نخواهد گرفت .

جریمه ۳ –  در صورتی ترجمه نیاز به ویرایش از نظر جمله بندی داشته باشد سریعا به مترجم اطلاع داده میشود باید ترجمه را در یک ششم زمان  ویرایش کند  درصورت عدم پذیرش توسط مترجم  بین ۱۰-۶۰% از حق الزحمه ی مترجم بسته به میزان نیاز به ویرایش ، کسر میشود . چنین مترجمین در صورت تکرار از مجموعه حذف خواهند شد .

 

۱۱عدم پذیرش یا لغو پروژه

 

– در صورتی که مترجمی در یک ماه بیش از ۳ مرتبه پروژه های ارسالی را نپذیرد، از جمع همکاران مرکز خارج خواهد شد و همکاری با او لغو می شود.

– در صورتی که مترجم قصد دارد برای مدت زمان مشخص از مرخصی استفاده نماید، می بایست موارد را از طریق ایمیل به اطلاع مرکز برساند و در مورد تعیین شده پروژه ای برای ایشان ارسال نخواهد شد.

تبصره ۱ : در صورتیکه این مدت بیش از حد معمول و متعارف باشد و به دفعات تکرار گردد، همکاری به صورت یک طرفه فسخ خواهد شد.
تبصره ۲: حداکثر مدت مرخصی در هر فصل پانزده روز می باشد.

– اگر درخواست لغو پروژه از سوی مشتری ارائه گردد مراتب به مترجم منعکس می شود و مترجم می بایست کلیه ترجمه های انجام شده خود را تا ۲ ساعت پس از زمان اعلام توسط مرکز تحویل نماید و به ازای آن حق الزحمه دریافت نماید و در غیر اینصورت حق الزحمه ای برای مترجم در نظر گرفته نخواهد شد.

– اگر لغو پروژه به علت عدم همکاری مترجم و تحویل در زمان نامناسب صورت پذیرد، هیچگونه حق الزحمه ای برای مترجم در نظر گرفته نمی شود و مترجم به تناسب جریمه خواهد شد که این جریمه می تواند شامل جریمه نقدی (کسر از حساب پروژه های انجام شده مترجم تا آن لحظه) یا لغو همکاری از سوی مرکز با مترجم باشد.

– مترجم موظف است در صورت ناتوانی در ادامه پروژه به هر دلیل، مراتب را در اسرع وقت و تا پیش از موعد بازگردانی پروژه به اطلاع مرکز برساند و فایل ترجمه شده تا آن لحظه را در اختیار مرکز بگذارد. مرکز با توجه به مدت زمان سپری شده از آغاز پروژه و میزان ترجمه انجام شده در خصوص میزان پرداخت حق الزحمه قسمت تحویل شده از پروژه یا کسر جریمه از حساب بستانکاری مترجم تصمیم گیری خواهد کرد.

– مترجم موظف است پس از پایان موعد بازگردانی پروژه به تماس های پیامک، ایمیل و یا تلفنی مرکز پاسخ دهد و در غیر اینصورت همکاری لغو گردیده و هیچ یک از حق الزحمه های مترجم در آن ماه پرداخت نخواهد شد.

– ملاک این مرکز جهت تصمیم در خصوص انجام پروژه، تحویل پروژه در زمان مشخص شده می باشد و در صورت عدم تحویل در این زمان و تأخیر بیش از اندازه هیچگونه عذری در خصوص عدم انجام پروژه پذیرفته نیست و مسئولیت مسائل پیش آمده برای مترجم در خصوص عدم تحویل به موقع پروژه بر عهده ایشان خواهد بود.

 

۱۲کنترل کیفی

 

– تمامی همکاران می­بایست پروژه را پس از اتمام یک ­بار با دقت بررسی نمایند و عیوب اساسی کیفی و کمی احتمالی آن را مرتفع نمایند.

– واحد کنترل کیفی ۱۰ درصد از ترجمه انجام شده را به صورت نمونه انتخاب می نماید و مورد بازبینی قرار می دهد و چنانچه عیوبی نظیر جاافتادگی و سایر عیوب اساسی در ترجمه مشاهده شوند، حق الزحمه پروژه با تعرفه متناسب کسر خواهد گردید.

– نرخ کاهش حق الزحمه در مورد عیوب کمی نظیر جا افتادگی مبلغ ۲۰ برابر تعرفه برای هر کلمه جا افتادگی می باشد و برای عیوب کیفی بر طبق نظر کنترل کیفی گروه تخصصی پروژه ایران می باشد.

 

۱۳رفع اختلاف و تصمیم گیری نهایی

 

– در صورت بروز هرگونه اختلاف، تصمیم گیری و حل اختلاف و مراجعه به تمامی نهادهای قانونی ذیصلاح با توجه به متن قوانین حاضر انجام خواهد شد و دریافت و اجرای پروژه توسط مترجم به معنای پذیرش این قوانین می باشد.

– تمامی مترجمین موظف هستند که از متن این قوانین در هر زمان اطلاع داشته باشند و عدم اطلاع ایشان از این قوانین حقی را برای آن ها ایجاد نخواهد کرد.

به منظور ثبت سفارش انلاین ترجمه ، به روی ” ثبت سفارش ترجمه ” کلیک کرده و  پس  از عضویت در سایت از  پنل کاربری خود اقدام به ثبت سفارش کنید

ثبت نام و ارسال سفارش ترجمه

راهنمای ثبت نام و ارسال سفارش ترجمه

ارسال سفارش از طریق ایمیل

راهنمای ارسال سفارش از طریق ایمیل 

ارسال سفارش از طریق تلگرام

راهنمای ارسال سفارش از طریق تلگرام