راهنمای ارسال سفارش ترجمه توسط تلگرام

برای ثبت سفارش ترجمه از طریق شماره های زیر اقدام کنبد .

 

واحد قیمت گذاری و مدیریت سفارشات

۰۹۳۹۴۶۶۸۸۴۸

user name : @projeiran1